1. Звертаємо вашу увагу, що ми не обслуговуємо тварин, які не мають актуального щеплення від сказу. Розміщення тварини на стаціонар або проживання можливе лише при наявності усіх щеплень. В ціни на послуги стаціонару не входить вартість ліків.
 2. Переконливо просимо надавати максимально точні та правдиві відомості про стан та самопочуття Вашого улюбленця; коректну контактну інформацію.
 3. Ветеринарна клініка “ВЕТНОВА” працює на підставі письмових відносин, а тому надає ветеринарні послуги лише після підписання Клієнтом відповідного договору за виключенням невідкладних випадків.
 4. Ветеринарна клініка “ВЕТНОВА” залишає за собою право відмовити в прийомі у наступних випадках:
  • клієнт відмовляється від підписання договору;
  • у ветеринарному паспорті тварини відсутні відмітки про актуальне щеплення проти сказу;
  • власник тварини неповнолітній;
  • тварина агресивна;
  • власник тварини знаходиться у стані наркотичного/алкогольного сп'яніння/під дією сильнодіючих препаратів;
  • власник тварини веде себе на території клініки агресивно, використовує ненормативну лексику при бесіді з персоналом та іншими клієнтами, веде себе неадекватно;
  • повністю або частково не виконується список приписів та рекомендацій лікаря;
  • власник свідомо надає неправдиву інформацію про стан тварини та/або щодо перебігу хвороби;
  • існує заборгованість за надані послуги в клініці “ВетНова”.
 5. Клієнт зобов'язаний за будь-яких обставин, незалежно від перебування в стресовій ситуації поводити себе коректно по відношенню до персоналу Клініки та інших Клієнтів та їх тварин, не допускати грубої або неадекватної поведінки, лайки, погроз чи інших проявів неповаги до оточуючих.
 6. Клієнт повинен бути ознайомлений з правилами утримання собак та котів в м. Києві (Додаток 1 до рішення Київради від 25 жовтня 2007 р. № 1079/3912).
 7. Сторони визнають, що у зв'язку з особливостями послуг, що надаються, можливе настання несприятливих наслідків без вини Сторін, зокрема: загибель тварини, неможливість повного виліковування пацієнта.
 8. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини за відсутності вини Клініки, Клієнт повинен в повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором; в тому числі утримання пацієнта, а також оплатити послуги з утилізації трупів тварин відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп протягом однієї доби з моменту отримання від Клініки повідомлення про загибель пацієнта. В іншому випадку Клініка має право провести утилізацію самостійно за рахунок Клієнта, при цьому Клініка стягує (або може стягнути) з Клієнта вартість таких робіт, а також штраф у розмірі 10% від вартості утилізації, який повинен бути сплачений Клієнтом протягом трьох днів з дати утилізації.
 9. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини з вини Клініки, остання несе відповідальність у межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої Клієнтом а також ринкової вартості відповідної тварини у м. Києві, з урахуванням породи, віку, статі пацієнта (що підтверджується документально).
 10. Сторони домовились, що вина Клініки у випадку загибелі або неможливості повного виліковування тварини наявна лише за тих обставин, коли встановлено факт лікарської помилки працівників Клініки, яка призвела до загибелі або невиліковності пацієнта та підтверджена висновком відповідної судово-експертної установи за ветеринарним напрямком.
 11. Після надання послуг Сторони роблять відповідний запис у реєстраційному листі, який прирівнюється до акту приймання-передачі наданих послуг.
 12. У тому випадку, якщо за результатами надання ветеринарних послуг тварина повністю вилікувана та Клієнт не відмовився від тварини або настала неможливість повного виліковування тварини та Клієнт не відмовився від тварини, під час підписання реєстраційного листа Виконавець передає Замовникові тварину, про що робиться відповідна відмітка у реєстраційному листі.
 13. У тому випадку, якщо Клієнт не бажає приймати тварину, він зобов’язаний надати Клініці письмову заяву про відмову від тварини за формою, наданою Клінікою. Письмова заява повинна бути підписана Клієнтом особисто у присутності представника Клініки.
 14. У тому випадку, якщо Клієнт не надасть письмову заяву про відмову від тварини та не забере тварину протягом трьох календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення Виконавця, вважається, що Замовник відмовився від тварини. Повідомлення Виконавця надсилається Замовникові на адресу, зазначену Замовником. Якщо повідомлення повертається у зв’язку з неможливістю вручення, передбачений цим пунктом строк починає відраховуватись з моменту повернення поштового повідомлення. Повідомлення дублюється на електронну адресу та за допомогою SMS.
 15. У випадку надання Клієнтом письмової заяви про відмову від тварини або спливу вищевказаного строку, Клініка має право розпорядитися твариною на власний розсуд, а саме: продати тварину, передати тварину третім особам безоплатно, передати тварину до спеціалізованих підприємств з утримання тварин, або, за наявності медичних показань, відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", умертвити тварину.
 16. У випадку відмови від тварини, Клієнт не має права пред’являти претензії до Клініки або осіб, яким була передана тварина, а також не має права на будь-які компенсації.
 17. У тому випадку, якщо після відмови Клієнта від тварини така тварина була реалізована Клінікою за плату, така плата вноситься Клінікою на депозит на ім'я Клієнта за вирахуванням сум, за лікування тварини, її утримання, оплати наданих послуг, витрати, пов’язані з реалізацією тварини, інші витрати понесені Клінікою.
 18. Якщо після подання заяви про відмову від тварини або спливу строку, вказаного вище, Клієнт звернеться до Клініки з проханням повернути тварину, і така тварина на цей момент не відчужена, Клініка має право повернути тварину після повної сплати останнім вартості наданих ветеринарних послуг, утримання тварини та інших витрат.
 19. Клієнт відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України надає згоду на проведення фото-, відео – та аудіо- зйомки Клієнта та його тварини у приміщенні ветеринарної клініки, та на публікацію цих фото- і відео- та аудіо- зйомок без персоналізації.
 20. Клієнт надає згоду на використання зображень тварини в рекламних, інформаційних та інших матеріалах, що розміщуються в друкованих виданнях, соціальних мережах та в мережі Інтернет. Фото та відео клієнта також розміщуються на всіх ресурсах без персоналізації.
 21. Відеозаписи зберігаються протягом строку визначеного Клінікою самостійно.
 22. Перелік необхідних ветеринарних препаратів, які Клініка застосовуватиме при наданні послуг, а також діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається фахівцями Клініки.
 23. Клієнт надає згоду на використання Клінікою загально прийнятих схем ветеринарного лікування із застосуванням оригінальних медичних препаратів.
 24. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками тварин, неможливо наперед визначити кількість та перелік ветеринарних препаратів, діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, які мають бути застосовані.
 25. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарями ветеринарної медицини.
 26. Всі власники собак та котів зобов'язані на вимогу від посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.
 27. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.
 28. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.
 29. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

Документи